گواهینامه ها

شرکت لجستیک گلدیران طی سالها تلاش، با بکارگیری متخصصین مجرب، موفق گردیده تا افتخارات بسیاری را در زمینه خدمات لجستیکی کسب نماید. دریافت این افتخارات نشان دهنده ارائه مناسب خدمات و توجه به رضایت مشتریان می باشد. در ذیل به برخی از افتخارات شرکت لجستیک گلدیران اشاره شده است: