سوالات متداول

ارسال سوال جدید
شرکت لجستیک گلدیران در چه حوزه ای ای فعالیت می کند؟
فعالیتهای مرتبط در حوزه 3PL و خدمات لجستیکی شامل نگهداری کالا، حمل و توزیع کالا و مشاوره مهندسی
شرکت لجستیک گلدیران ارائه دهنده چه خدماتی است؟
  • نگهداری کالا
  • حمل و نقل کالا
  • خدمات مشاوره مهندسی
  • ارسال مستقیم کالا به مشتری

 1