حضور پر رنگ خودروهای شرکت لجستیک گلدیران در خیابان های شهر

حضور پر رنگ خودروهای شرکت لجستیک گلدیران در خیابان های شهر

منبع خبر:
تاریخ درج: ۱۳۹۲/۰۹/۱۰