شرکت لجستیک گلدیران از تاریخ 1393/05/16 با هدف آموزش و ارتقاء دانش پرسنل اداری و اجرایی شروع به اجرای دوره های آموزشی تخصصی نموده است.

شرکت لجستیک گلدیران از تاریخ 1393/05/16 با هدف آموزش و ارتقاء دانش پرسنل اداری و اجرایی شروع به اجرای دوره های آموزشی تخصصی نموده است.
شرکت لجستیک گلدیران از تاریخ 1393/05/16 با هدف آموزش و ارتقاء دانش پرسنل اداری و اجرایی شروع به اجرای دوره های آموزشی تخصصی نموده است.
در همین راستا اولین کلاس این دوره با عنوان آموزش انبارداری و نگهداری محصول با دبیری آقای حسین جعفری و تدریس آقای علی اکبر نجار آغاز گردید.
در این کلاس که با حضور 30 نفر از پرسنل کادر اجرایی ( انبار دار و کمک انباردار و پرسنل قسمت کنترل موجودی ) برگزار گردید، سرفصل های مهمی که در ذیل به آنها اشاره شده، برای این همکاران تدریس گردید.

در ابتدای این کلاس آقای حسین جعفری با ذکر نکاتی اهمیت این دوره ها را برای شرکت و مخصوصا پرسنل اشاره و همچنین توضیحاتی پیرامون جلسات آتی و دریافت گواهینامه ها ارائه دادند.جناب آقای مهندس نجار  بعد از صحبت های آقای جعفری تدریس را شروع کرده و کلاس را در اختیار داشتند. لازم به ذکر است کلاس راس ساعت 14 شروع و ساعت 17 نیز پایان یافت. در ضمن در ساعت استراحت از همکاران پذیرایی گردید.

منبع خبر:
تاریخ درج: ۱۳۹۳/۰۵/۱۸