پروژه ها

پروژه های اجرا شده در سال 1391-1392

آنچه مسلم است تداوم و بقای یک شرکت در بهبود فرآیندهای فعلی، رفع نقاط ضعف، بهبود نقاط قوت و در نهایت افزایش بازدهی کل مجموعه می‌باشد. هدف نهایی هر شرکت 3PL ارائه کامل‌ترین خدمات لجستیکی در بهترین شرایط و کمترین هزینه می‌باشد. بر همین مبنا شرکت لجستیک گلدیران سعی دارد تا با برنامه‌ریزی علمی و ارائه راهکارهای نوین، علاوه بر جلب رضایت مشتریان از مزیت رقابتی قابل قبولی در بازار مشتریان نیز برخوردار باشد. این استراتژی سبب گردیده است تا برنامه‌ها و اهداف زیر بعنوان مبانی و رویکردهای جدید شرکت، مد نظر قرار گیرد:


ارائه خدمات 3PL
ارائه خدمات 3PL

ارائه خدمات 3PL از پروژه هایی است که توسط شرکت لجستیک گلدیران انجام شده است.


 1