خدمات مشاوره مهندسی

خدمات مشاوره مهندسی

مشاوره - لجستیک - انبار - حمل و نقل - طراحی - توزیع

خدمات آموزشی

 • آموزش آشنایی با سیستم‌های نگهداری كالا و مواد
 • آموزش آشنایی با انبارهای مكانیزه
 • آموزش 5S
 • سایر دوره‌های مرتبط

خدمات مهندسی مشاوره لجستيک

 • بهینه‌سازی حمل ‌و نقل‌ها از مبدا تا انبارها و محل مشتریان
 • بهره‌برداری مؤثر از ظروف در نگهداری و حمل ‌و نقل‌
 • تعریف بار واحد بهینه جهت مواد و کالاها جهت انبار و حمل و نقل
 • مطالعه خودروهای حمل بار
 • طراحی چیدمان بهینه انبار و تجهیزات مناسب آن با هدف استفاده بهینه از سطح و ارتفاع
 • طراحی محدوده‌های مورد نياز همچون تخليه و بارگيری بهمراه تجهيزات مورد نیاز و تعریف روشهای مناسب
 • ارائه راه حل های مختلف در انبار و ارزیابی و مقایسه آنها با یکدیگر
 • توجیه اقتصادی سناریوهای تعریفی در انبار

نظارت بر تامین و اجرای طرح‌های ارائه شده

 • تهیه مدارک جهت درخواست پیشنهادیه (RFQ ) انتخاب پیمانکاران بالقوه
 • ارزیابی پیشنهادات دریافتی و همچنین پیمانکاران نظارت فنی بر عملکرد پیمانکاران در طول اجرای طرح
 • تحویل نهایی کار